ACE; cột, cot, sacky, sackylong, HPLC, UHPLC

ACE; cột, cot, sacky, sackylong, HPLC, UHPLC

ACE; cột, cot, sacky, sackylong, HPLC, UHPLC

ACE; cột, cot, sacky, sackylong, HPLC, UHPLC

ACE; cột, cot, sacky, sackylong, HPLC, UHPLC
ACE; cột, cot, sacky, sackylong, HPLC, UHPLC
Menu

ACE

Cột sắc ký lỏng hiệu năng cao
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hùng - 0903 833 433

Email: hung@thm-scitech.com

Mr. Hùng Mr. Hùng
Phòng Kinh Doanh - 0906 307 389

Email: thm-sales@thm-scitech.com

Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop