Benchmark Scientific

Benchmark Scientific

Benchmark Scientific

Benchmark Scientific

Benchmark Scientific
Benchmark Scientific
Menu

  Danh mục sản phẩm

Benchmark Scientific

Thiết bị dùng để lắc ống nghiệm 50 ml, 15 ml, Eppendort...
Máy khuấy từ 1 vị trí Máy khuấy từ nhiều vị trí Máy khuấy từ gia nhiệt 1 vị trí Máy khuấy từ gia nhiệt nhiều vị trí
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hùng - 0903 833 433

Email: hung@thm-scitech.com

Mr. Hùng Mr. Hùng
Phòng Kinh Doanh - 0906 307 389

Email: thm-sales@thm-scitech.com

Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop