Máy cô ly tâm chân không CentriVap Labconco, máy cô quay có ly tâm CentriVap, sử dụng chân không cô quay có ly tâm CentriVap

Máy cô ly tâm chân không CentriVap Labconco, máy cô quay có ly tâm CentriVap, sử dụng chân không cô quay có ly tâm CentriVap

Máy cô ly tâm chân không CentriVap Labconco, máy cô quay có ly tâm CentriVap, sử dụng chân không cô quay có ly tâm CentriVap

Máy cô ly tâm chân không CentriVap Labconco, máy cô quay có ly tâm CentriVap, sử dụng chân không cô quay có ly tâm CentriVap

Máy cô ly tâm chân không CentriVap Labconco, máy cô quay có ly tâm CentriVap, sử dụng chân không cô quay có ly tâm CentriVap
Máy cô ly tâm chân không CentriVap Labconco, máy cô quay có ly tâm CentriVap, sử dụng chân không cô quay có ly tâm CentriVap
Menu

MÁY CÔ QUAY CHÂN KHÔNG LABCONCO

Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hùng - 0903 833 433

Email: hung@thm-scitech.com

Mr. Hùng Mr. Hùng
Phòng Kinh Doanh - 0906 307 389

Email: thm-sales@thm-scitech.com

Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop