Micropipet VWR 12 kênh (Mechanical Pipettors), Micropipet, Pipet

Micropipet VWR 12 kênh (Mechanical Pipettors), Micropipet, Pipet

Micropipet VWR 12 kênh (Mechanical Pipettors), Micropipet, Pipet

Micropipet VWR 12 kênh (Mechanical Pipettors), Micropipet, Pipet

Micropipet VWR 12 kênh (Mechanical Pipettors), Micropipet, Pipet
Micropipet VWR 12 kênh (Mechanical Pipettors), Micropipet, Pipet
Menu

Micropipet 12 kênh

Mã sản phẩm: 76169
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 295

Micropipette

Hãng sản xuất: VWR - Pháp


 

Kích thước, µL

 

Phạm vi dung lượng, µL

Sai số tối đa cho phép

 

Mã sản phẩm

VWR® High Performance Mechanical Pipettors

ISO 8655-2

Sai số hệ thống dung lượng, µL

Sai số ngẫu nhiên, µL

Sai số ngẫu nhiên, µL

Sai số hệ thống, µL

Sai số ngẫu nhiên, µL

12-Channel

10

0.5-10

0.5

± 0.09

≤ 0.04

± 0.24

≤ 0.16

76169-254

5

± 0.22

≤ 0.11

± 0.24

≤ 0.16

10

± 0.22

≤ 0.11

± 0.24

≤ 0.16

20

2-20

2

± 0.11

≤ 0.09

± 0.4

≤ 0.2

76169-256

10

± 0.22

≤ 0.11

± 0.4

≤ 0.2

20

± 0.40

≤ 0.17

± 0.4

≤ 0.2

200

20-200

20

± 0.55

≤ 0.28

± 3.2

≤ 1.2

76169-258

100

± 1.10

≤ 0.44

± 3.2

≤ 1.2

200

± 2.20

≤ 0.55

± 3.2

≤ 1.2

300

20-300

20

± 1.10

≤ 0.39

± 8.0

≤ 3.0

76169-260

150

± 1.65

≤ 0.66

± 8.0

≤ 3.0

300

± 3.30

≤ 1.10

± 8.0

≤ 3.0

Sản phẩm cùng loại


Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hùng - 0903 833 433

Email: hung@thm-scitech.com

Mr. Hùng Mr. Hùng
Phòng Kinh Doanh - 0906 307 389

Email: thm-sales@thm-scitech.com

Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop