Môi Trường Vi Sinh, Môi trường sử dụng trong nuôi cấy, phân lập, chỉ thị vi sinh. môi trường có sẵn sử dụng trong khu vực có cấp sạch , đầy đủ COA, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn Ph.Eu, USP, JP, ISO, Môi trường bổ sung chất trung hòa

Môi Trường Vi Sinh, Môi trường sử dụng trong nuôi cấy, phân lập, chỉ thị vi sinh. môi trường có sẵn sử dụng trong khu vực có cấp sạch , đầy đủ COA, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn Ph.Eu, USP, JP, ISO, Môi trường bổ sung chất trung hòa

Môi Trường Vi Sinh, Môi trường sử dụng trong nuôi cấy, phân lập, chỉ thị vi sinh. môi trường có sẵn sử dụng trong khu vực có cấp sạch , đầy đủ COA, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn Ph.Eu, USP, JP, ISO, Môi trường bổ sung chất trung hòa

Môi Trường Vi Sinh, Môi trường sử dụng trong nuôi cấy, phân lập, chỉ thị vi sinh. môi trường có sẵn sử dụng trong khu vực có cấp sạch , đầy đủ COA, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn Ph.Eu, USP, JP, ISO, Môi trường bổ sung chất trung hòa

Môi Trường Vi Sinh, Môi trường sử dụng trong nuôi cấy, phân lập, chỉ thị vi sinh. môi trường có sẵn sử dụng trong khu vực có cấp sạch , đầy đủ COA, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn Ph.Eu, USP, JP, ISO, Môi trường bổ sung chất trung hòa
Môi Trường Vi Sinh, Môi trường sử dụng trong nuôi cấy, phân lập, chỉ thị vi sinh. môi trường có sẵn sử dụng trong khu vực có cấp sạch , đầy đủ COA, giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn Ph.Eu, USP, JP, ISO, Môi trường bổ sung chất trung hòa
Menu

MÔI TRƯỜNG VI SINH AGAR, BROTH DẠNG BỘT KHÔ

Nội dung đang cập nhật vui lòng quay lại sau!
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hùng - 0903 833 433

Email: hung@thm-scitech.com

Mr. Hùng Mr. Hùng
Phòng Kinh Doanh - 0906 307 389

Email: thm-sales@thm-scitech.com

Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop