VWR-avantor

VWR-avantor

VWR-avantor

VWR-avantor

VWR-avantor
VWR-avantor
Menu

VWR-avantor

Môi trường vi sinh sử dụng trong nuôi cấy, phân lập, chỉ thị vi sinh dạng bột khô
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hùng - 0903 833 433

Email: hung@thm-scitech.com

Mr. Hùng Mr. Hùng
Phòng Kinh Doanh - 0906 307 389

Email: thm-sales@thm-scitech.com

Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop