sắc ký điều chế , Quang phổ cận hồng ngoại, Cô quay, LYOVAPOR™

sắc ký điều chế , Quang phổ cận hồng ngoại, Cô quay, LYOVAPOR™

sắc ký điều chế , Quang phổ cận hồng ngoại, Cô quay, LYOVAPOR™

sắc ký điều chế , Quang phổ cận hồng ngoại, Cô quay, LYOVAPOR™

sắc ký điều chế , Quang phổ cận hồng ngoại, Cô quay, LYOVAPOR™
sắc ký điều chế , Quang phổ cận hồng ngoại, Cô quay, LYOVAPOR™
Menu

Tài liệu

sắc ký điều chế C-810,C-815,C-830,C-835

xem ngay 

Quang phổ cận hồng ngoại Proxi­Mate™

Xem ngay  

Cô quay R300

Xem  ngay 

LYOVAPOR™ L-300  

Xem ngay 

MÁY SẤY PHUN MINI B-290

Xem ngay 

MÁY SẤY PHUN NANO B-90 HP

Xem ngay 

MÁY TẠO VI NANG B-395 PRO

Xem ngay 

MÁY TẠO VI NANG B-395

Xem ngay 

NIRFLEX N-500

Xem ngay 

NIRMASTER™

Xem ngay

 
 
 
Gọi điện SMS Chỉ Đường
Hỗ trợ trực tuyến
Mr. Hùng - 0903 833 433

Email: hung@thm-scitech.com

Mr. Hùng Mr. Hùng
Phòng Kinh Doanh - 0906 307 389

Email: thm-sales@thm-scitech.com

Phòng Kinh Doanh Phòng Kinh Doanh
Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop